GWSW | RIONED

Logo

Gegevenswoordenboek Stedelijk Water

Meldingen GWSW Apps

Aandachtspunten
Nulmeting
Export GWSW.orox
Upload GWSW.orox

Kwaliteitsmaatstaven
Kwaliteit typering
Kwaliteit kenmerken
Kwaliteit voorkomens


Dit project:
Owner: StichtingRIONED
Project: StichtingRIONED/GWSW_Apps
Licentie: MIT License
Protocol bijdrage: Contributing

This project is maintained by StichtingRIONED

Hosted on GitHub Pages — Theme by orderedlist

GWSW

Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is een ontologie, een speciale datastructuur die systemen (stelsels) en processen op het gebied van Stedelijk Water beschrijft. Het GWSW is een open datastandaard volgens het linked data principe die door Stichting RIONED namens de sector is ontwikkeld. Het is onderdeel van het Semantisch Web en is gemodelleerd in RDF/RDFS/OWL-2.

GWSW Apps

De GWSW applicaties voorzien in toegang tot de GWSW Server. Ze verzorgen de upload, toetsing en presentatie van (gemeentelijke) datasets. De website apps.gwsw.nl biedt toegang tot GWSW Apps.

Deze website is onderdeel van de github-repository GWSW van Stichting RIONED, hier vindt u:

GWSW Ontologie

Zie voor de inhoud van de GWSW datastructuur de website data.gwsw.nl. Voor commentaar op deze inhoud kunt u gebruik maken van de review website. Deze website vraagt om een aanmelding, u kunt daarvoor de algemene inlognaam “gast” met wachtwoord “gast” gebruiken.

Suggesties en vragen ontvangen wij ook graag via RIONED-mail.