GWSW | RIONED

Logo

Gegevenswoordenboek Stedelijk Water

Meldingen GWSW Apps

Aandachtspunten
Nulmeting
Export GWSW.orox
Upload GWSW.orox

Kwaliteitsmaatstaven
Kwaliteit typering
Kwaliteit kenmerken
Kwaliteit voorkomens


Dit project:
Owner: StichtingRIONED
Project: StichtingRIONED/GWSW_Apps
Licentie: MIT License
Protocol bijdrage: Contributing

This project is maintained by StichtingRIONED

Hosted on GitHub Pages — Theme by orderedlist

Hoe u kunt bijdragen aan het GWSW

Heeft u opmerkingen over de GWSW Ontologie ?

Suggesties en vragen ontvangen wij ook graag via RIONED-mail.

Heeft u opmerkingen of ideeën over de GWSW Apps ?

Veel dank namens het GWSW team !