GWSW | RIONED

Logo

Gegevenswoordenboek Stedelijk Water

Meldingen GWSW Apps

Aandachtspunten
Nulmeting
Export GWSW.orox
Upload GWSW.orox

Kwaliteitsmaatstaven
Kwaliteit typering
Kwaliteit kenmerken
Kwaliteit voorkomens


Dit project:
Owner: StichtingRIONED
Project: StichtingRIONED/GWSW_Apps
Licentie: MIT License
Protocol bijdrage: Contributing

This project is maintained by StichtingRIONED

Hosted on GitHub Pages — Theme by orderedlist

Evaluatie Nulmeting

De juiste interpretatie van de nulmeting-resultaten vraagt kennis van het gehele proces. De GWSW Nulmeting dient alleen door daarin getrainde adviseurs uitgevoerd te worden. Algemene informatie over de GWSW Nulmeting is te vinden in:

Procedure meting gegevenskwaliteit

Eerdere analyse van de werking

(oktober 2017 - januari 2018)

Inrichting conformiteitsklassen Op de websites de kwaliteit van de conformiteitsklassen (bijvoorbeeld MdsPlan) controleren:

Document GWSW Nulmeting Beschrijving controleren:

De rapportage van de nulmetingen (vooralsnog in platte csv-vorm) controleren: