Kengetallen en afvoerrelaties van rioolstelsels en rioleringsgebieden zijn essentieel voor het uitwerken van afvalwaterprognoses. Het datamodel GWSW Kengetallen is ontworpen om de gegevensuitwisseling hiervoor te harmoniseren en uiteindelijk te standaardiseren.