GWSW | RIONED

Logo

Gegevenswoordenboek Stedelijk Water

Meldingen GWSW Apps

Aandachtspunten
Nulmeting
Export GWSW.orox
Upload GWSW.orox

Kwaliteitsmaatstaven
Kwaliteit typering
Kwaliteit kenmerken
Kwaliteit voorkomens


Dit project:
Owner: StichtingRIONED
Project: StichtingRIONED/GWSW_Apps
Licentie: MIT License
Protocol bijdrage: Contributing

This project is maintained by StichtingRIONED

Hosted on GitHub Pages — Theme by orderedlist

Aantal voorkomens

In de volgende tabel staan de kwaliteitsmaatstaven “Aantal voorkomens”, in hoeverre zijn de relaties tussen concepten consistent. Als een kwaliteitsmaatstaf niet is ingevuld, dan is de relatie niet verplicht in de conformiteitsklasse. In databases voor Stedelijk Water Systemen is de netwerkdefinitie belangrijk, in de conformiteitsklassen MdsProj en Hyd wordt hierop gecontroleerd.

Legenda: Kwaliteit aantal voorkomens

Kwaliteitsmaatstaf Code Omschrijving
laag L De kwaliteit is niet of nauwelijks van invloed
Neutraal N De kwaliteit is van invloed
Hoog H De kwaliteit is van doorslaggevend belang

Maatstaven: Kwaliteit aantal voorkomens

Subject Soort relatie Object Aantal MdsPlan MdsProj Hyd
Leidingoriëntatie heeft als deel Beginpunt 1 H H H
Leidingoriëntatie heeft als deel Eindpunt 1 H H H
Kolkaansluiting heeft als deel Kolk 1 H L  
Vrijverval rioolstelsel heeft als deel Rioolput 1-n H L N
Vrijverval rioolstelsel heeft als deel Vrijverval rioolleiding 1-n H L N
Gescheiden stelsel heeft als deel Hemelwaterstelsel 1 L L N
Gescheiden stelsel heeft als deel Vuilwaterstelsel 1 L L N
Beginpunt leiding heeft verbinding Put 1 H   H
Eindpunt leiding heeft verbinding Put 1 H   H