GWSW | RIONED

Logo

Gegevenswoordenboek Stedelijk Water

Meldingen GWSW Apps

Aandachtspunten
Nulmeting
Export GWSW.orox
Upload GWSW.orox

Kwaliteitsmaatstaven
Kwaliteit typering
Kwaliteit kenmerken
Kwaliteit voorkomens


Dit project:
Owner: StichtingRIONED
Project: StichtingRIONED/GWSW_Apps
Licentie: MIT License
Protocol bijdrage: Contributing

This project is maintained by StichtingRIONED

Hosted on GitHub Pages — Theme by orderedlist

Kenmerken

In de volgende tabel staan de kwaliteitsmaatstaven voor de kenmerken. Als een kwaliteitsmaatstaf niet is ingevuld, dan is het kenmerk niet verplicht in de conformiteitsklasse.

Legenda: Kwaliteit kenmerken

Kwaliteitsmaatstaf Code Omschrijving
laag L De kwaliteit is niet of nauwelijks van invloed
Neutraal N De kwaliteit is van invloed
Hoog H De kwaliteit is van doorslaggevend belang

Maatstaven: Kwaliteit kenmerken

Concept Kenmerk Nauwkeurigheid MdsPlan MdsProj Hyd
Kenmerk Wijze van inwinning Waarde in collectie      
Kenmerk Datum inwinning        
Put Materiaal put Waarde in collectie H H H
Put Horizontale afmetingen 300 <= Waarde <= 4000 mm N N H
Put Hoogte put 500 <= Waarde <= 4000 mm N    
Put Vorm put Waarde in collectie N N H
Put Lengte putdeel        
Put Putoriëntatie / Positie / X -7000 <= Waarde <= 300000 m N N H
Put Putoriëntatie / Positie / Y 289000 <= Waarde <= 629000 m N N H
Put Maaiveld put -20 <= Waarde <= 300 m N   H
Put Z-coördinaat -20 <= Waarde <= 300 m      
Put Maaiveldschematisering Waarde in collectie     H
Put Bergend oppervlak       H
Put Grondwaterniveau       N
Put Afvoerend oppervlak       H
Deksel Vorm deksel Waarde in collectie      
Deksel Materiaal deksel Waarde in collectie      
Deksel Dekseloriëntatie (niveau) -20 <= Waarde <= 300 m N    
Deksel Breedte deksel        
Deksel Lengte deksel        
Put/Lei Einddatum        
Put/Lei Begindatum   L L  
Put/Lei Datum maatregel        
Bouwwerk Bouwwerkoriëntatie / Positie / X -7000 <= Waarde <= 300000 m N N H
Bouwwerk Bouwwerkoriëntatie / Positie / Y 289000 <= Waarde <= 629000 m N N H
Bouwwerk Materiaal bouwwerk Waarde in collectie H H H
Bouwwerk Breedte bouwwerk   N N H
Bouwwerk Lengte bouwwerk   N N N
Bouwwerk Hoogte bouwwerk   N    
Compart. Onderdeeloriëntatie       H
Compart. Breedte compartiment       H
Compart. Lengte compartiment       N
Compart. Hoogte compartiment        
Compart. Vorm compartiment Waarde in collectie     H
Compart. Afvoerend oppervlak       N
Leiding Leidingoriëntatie / Positie / X -7000 <= Waarde <= 300000 m N N H
Leiding Leidingoriëntatie / Positie / Y 289000 <= Waarde <= 629000 m N N H
Leiding Leidingoriëntatie begin/eind   H H H
Leiding Maaiveld beginpunt leiding -20 <= Waarde <= 300 m      
Leiding Maaiveld eindpunt leiding -20 <= Waarde <= 300 m      
Leiding B.o.b. beginpunt leiding -20 <= Waarde <= 300 m H H H
Leiding B.o.b. eindpunt leiding -20 <= Waarde <= 300 m H H H
Leiding Lengte leiding 1 <= Waarde <= 75 m H H H
Leiding Lengte buisdeel        
Leiding Materiaal leiding Waarde in collectie H H H
Leiding Wanddikte       N
Leiding SDR waarde (kunststof leiding)       H
Leiding Hoogte leiding 63 <= Waarde <= 4000 mm N N H
Leiding Breedte leiding 63 <= Waarde <= 4000 mm N N H
Leiding Vorm leiding Waarde in collectie N N H
Leiding Verbindingstype Waarde in collectie      
Leiding Afvoerend oppervlak       H
Lining Soort lining Waarde in collectie     H
Lining Materiaal lining Waarde in collectie     H
Project Projectreferentie opdrachtgever   N H  
Project Projectreferentie opdrachtnemer   N H  
Straat Verhardingstype Waarde in collectie      
Ovs.drempel Onderdeeloriëntatie       H
Ovs.drempel Drempelniveau -20 <= Waarde <= 300 m     H
Ovs.drempel Drempelbreedte     H  
Ovs.drempel Afvoercoëfficient     H  
Ovs.drempel Stromingsrichting Waarde in collectie     H
Stuwmuur Onderdeeloriëntatie       H
Stuwmuur Drempelniveau -20 <= Waarde <= 300 m     H
Stuwmuur Drempelbreedte     H  
Stuwmuur Afvoercoëfficient     H  
Stuwmuur Stromingsrichting Waarde in collectie     H
Doorlaat Onderdeeloriëntatie       H
Doorlaat Doorlaatniveau       H
Doorlaat Contractiecoëfficient doorlaat       H
Doorlaat Maximale capaciteit doorlaat       H
Doorlaat Stromingsrichting Waarde in collectie     H
Doorlaat Breedte opening       H
Doorlaat Hoogte opening       N
Doorlaat Vorm opening Waarde in collectie     H
Pomp Onderdeeloriëntatie       H
Pomp Pompcapaciteit       H
Pomp Aanslagniveau benedenstrooms       N
Pomp Afslagniveau benedenstrooms       N
Pomp Aanslagniveau bovenstrooms       N
Pomp Afslagniveau bovenstrooms       N
Uitl.constr. Uitlaat (punt)       H
Hulpstuk Hulpstukoriëntatie       H