GWSW | RIONED

Logo

Gegevenswoordenboek Stedelijk Water

Meldingen GWSW Apps

Aandachtspunten
Nulmeting
Export GWSW.orox
Upload GWSW.orox

Kwaliteitsmaatstaven
Kwaliteit typering
Kwaliteit kenmerken
Kwaliteit voorkomens


Dit project:
Owner: StichtingRIONED
Project: StichtingRIONED/GWSW_Apps
Licentie: MIT License
Protocol bijdrage: Contributing

This project is maintained by StichtingRIONED

Hosted on GitHub Pages — Theme by orderedlist

Aandachtspunten bij upload naar GWSW-Dataset

Deze analyse is gebaseerd op:

Geconstateerd tijdens upload GWSW.orox

Tip: de foutmeldingen en het vermelde regelnummer (“[line nnn]”) zijn niet altijd traceerbaar in het .orox-bestand. Parse het bestand met het beheersysteem voor een aanvullende analyse.

Response: “RDF Parse Error: IRI included an unencoded space: ‘32’ [line 13]” (20171031) Oorzaak: bug in Obsurv versie 2.0. In IRI bestandsnaam (metagegevens) kan geen spatie voorkomen. (regelnummer van de melding kan dus iets afwijken van die in het .orox bestand)

Response: “RDF Parse Error: Expected ‘:’, found ‘\r’ [line nnnn]” (20171031) Oorzaak: bug in Obsurv versie 2.0. In IRI gwsw-concept “:Buiten gebruik”staan spaties. Concept-IRI moet zijn :LozeLeiding.

Response: “RDF Parse Error: Illegal predicate value: "xxx"^^ [line nnn]” (20171031) Oorzaak: bug in Kikker. In IRI bim-concept Stelsel staan spaties.

Response: “RDF Parse Error: Unexpected end of file” (20171101) Oorzaak: mogelijke bug in Obsurv, laatste regel is geen afgeronde triple.

Response GWSW Server: “fout bij decoding … geen utf-8 ?” (20171101) Oorzaak: mogelijke bug in Kikker. GWSW Server is gevoelig voor bestandsformaat, moet UTF-8 zijn (zonder BOM / Signature). Dat geldt ook wanneer er een enkel niet-UTF-8-karakter voorkomt. Dan het bestand expliciet opnieuw opslaan in UTF-8 (lukt nog niet met Notepad++, wel met Visual Studio).

Upload geslaagd, alleen geen putten en leidingen zichtbaar (20180906, Haarlemmermeer) Oorzaak: In de Kikker-export conform GWSW-OroX versie 1.4 waren de prefixes voor GWSW-concepten en Gemeente-objecten juist gedefinieerd, maar omgedraaid toegepast in het GWSW.orox bestand.